Category Archives: Artikel dan Topik Pilihan

PEMBERHENTIAN PENGELUARAN KAD PEKERJA SINARAN

Dimaklumkan bahawa pengeluaran kad pekerja sinaran dihentikan mulai 18 Ogos 2022. Bagi Pengendali Radiografi Industri (P(RI)) dan Pengendali Pelatih Radiografi Industri (PL(RI)) yang hendak menjalankan kerja radiografi industri di lapangan dan tidak memiliki kad pekerja sinaran, pengendali ini hendaklah mengemukakan slip pengiktirafan pekerja sinaran kepada Pegawai Pemeriksa AELB sekiranya diarahkan. Sekian, Terima Kasih Dikemaskini: Rabu, […]

Webinar Belangkas dan Manusia: Dari Perspektif Bioteknologi

Belangkas merupakan haiwan fosil yang telah wujud lebih dari 400 juta tahun lalu. Di dunia, belangkas mempunyai 4 spesis iaitu Tachypleus tridentetus, T. gigas, Carcinoscopius rotundicauda dan Limulus polyphemus (spesis yang hanya terdapat di Amerika). Belangkas di Malaysia banyak ditemui di perairan pantai seperti di Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Johor, Sabah dan Sarawak. Belangkas sangat […]