Notis terkini

Bil.1/2022

Persediaan Menghadapi Risiko Bencana Bagi Pemegang Lesen Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]

Bil.3/2008 Sem.2

Terima Pakai IAEA Nuclear Security Series No.11-G (Rev.1) – Security Of Radioactive Material In Use And Storage And Of Associated Facilities Sebagai Gantian Kepada Dokumen IAEA Nuclear Security Series No.11 – Security Of Radioactive Sources

Bil.2/2021

Tempoh Lesen Baharu Dan Membaharui Yang Boleh Dimohon Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]

Bil.1/2020 Sem.1

Fi Peperiksaan Pensijilan Pegawai Perlindungan Sinaran, Fi Peperiksaan Pengendali Ujian Kebocoran Dan Fi Permohonan Kelulusan Import/Eksport Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304

2022

Bil.2/2021
Tempoh Lesen Baharu Dan Membaharui Yang Boleh Di Mohon Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Tajuk Tempoh Lesen Baharu Dan Membaharui Yang Boleh Di Mohon Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
Tarikh Dikeluarkan 29 September 2021
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemohon mengenai tempoh lesen baharu dan membaharui yang boleh dimohon di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).
Tarikh Kuatkuasa 29 September 2021
Dokumen Muat turun

2021

Bil.1/2021
Aduan Salah Laku Kakitangan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Tajuk Aduan Salah Laku Kakitangan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Tarikh Dikeluarkan 18 Mac 2021
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) dan orang awam berhubung saluran rasmi bagi mengemukakan aduan salah laku kakitangan jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB).
Tarikh Kuatkuasa 18 Mac 2021
Dokumen Muat turun

Bil.6/2020
Keperluan Yang Perlu Dipatuhi Untuk Perbaharui (Refurbishment) Radas Penyinaran Atau Penggantian Komponen Radas Penyinaran Dengan Alat Ganti Terpakai Untuk Kegunaan Dalam Bidang Perubatan
Tajuk Keperluan Yang Perlu Dipatuhi Untuk Perbaharui (Refurbishment) Radas Penyinaran Atau Penggantian Komponen Radas Penyinaran Dengan Alat Ganti Terpakai Untuk Kegunaan Dalam Bidang Perubatan
Tarikh Dikeluarkan 23 Disember 2020
Tujuan Notis Tujuan Notis Pemberitahuan ini adalah untuk memaklumkan kepada pemegang lesen di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) berhubung keperluan yang perlu dipatuhi untuk perbaharui (refurbishment1) radas penyinaran atau penggantian komponen radas penyinaran dengan alat ganti terpakai (used spare parts) untuk kegunaan dalam bidang perubatan.
Tarikh Kuatkuasa 23 Disember 2020
Dokumen Muat turun